Ingemar Basth bloggar

Ingemar Basth bloggar

Om politik bland annat

Bloggen tar upp lite av varje under olika ämnen. Mest politik och en grön sådan.
Lite länkar: mpulricehamn, mp i Ulricehamn på Facebook,

ICAmaxi

Lokal politikSkapad av Ingemar basth fre, juni 28, 2013 21:37:41
Så har då fullmäktige debatterat en etablering av ett handelscentrum. Alla var för utom miljöpartiet som läst läxan noga. Varför emot? Jo det material som finns om liknande satsningar i lika stora kommuner har inte varit någon höjdare.

Det lokala handlarlivet har tagit stryk och det har lett till butiksnedläggningar. Inte då säger våra egna kommunpolitiker som uppenbarligen har massor med gediget material som visar på motsatsen gömt i någon byrålåda. Konstigt att de inte visar vad de har för det kan väl aldrig vara så att det inte finns...hmmm. jag tror det senare.


se debatten här


Läs om det i Ulricehamns tidning


Jag skrev en insändare efter att det avhandlats:

"En underlig dans om ICA-biblioteket

Så togs då beslutet i kommunfullmäktige med en förkrossande majoritet att ICA ska få etablera en handelsplats ute i Ubbarp. Trots att det fanns mängder med intressanta motargument så var det inte så speciellt många som brydde sig om det bland storallianspolitikerna. Bland de som var för, så sa en politiker att en forskare från Borås sagt att det inte skulle vara negativt för Ulricehamns handel. Den forskaren har såvitt jag kan se inte mycket på fötterna inom området om man läser vederbörandes avhandlingar som handlar om tämligen annorlunda ting än etableringar av köpcentra och butiker.

Jämfört den panel som var på folkets hus ifråga om samlad kunskap inom etableringar så vägde etableringsförespråkarna lätt under debatten. Gång på gång, då det framfördes kritik mot att siffror inte stämde, avtal var luddiga så kommenterades det med att. - Jag litar på de kommunala tjänstemännen som svar på frågan. Jag måste då ställa motfrågan, varför då? Är tjänstemännen ofelbara? Gör de alltid rätt? Tydligen enligt Ulricehamns kommunledning i alla fall.

I debatten gjordes jämförelser med kommuner där det gått bra att externetablera handelshus bland annat i Linköping. Men Linköping har över 100 000 tusen invånare. Som panelen sa i Folkets hus, Ulricehamn är en för liten kommun för dylika experiment. Lyssnade inte våra folkvalda på vad de sa? Tydligen inte. Är man villig at betala priset om det går åt skogen? På den frågan inget svar.

En politiker som gillade ICA.s handelshus sa att den forskning som det hänvisas till gäller köpcentrum. Det är i alla fel på många sätt då jag och några till diskuterat frågan med betydligt fler insatta personer om olika typer av externetableringar, än bara den expertpanel som var i folkets hus för en tid sedan. Illa är det att inte fler beslutande politiker läst på läxan. Varför gör man inte det? Vill man inte? Kan man inte?

Alla har ju varit för från början hördes också i debatten. Javisst, men ska man inte kunna ändra sig om ny kunskap tillkommer? Tänk om man hanterade utbildningsfrågor på samma sätt. Vi har bestämt det här så nu gäller det oavsett vad som framkommer.

Det som är glasklart är att siffrorna lämnar mycket i övrigt att önska och att det inte är så klart med vad som ska göras av vem och till vilket pris. Vidare så kan markpriset diskuteras. En saneringskostnad som tas upp, i avtalet är att kommunen ska stå för en bilverkstads sanering emedan ICA ska stå för resten. På frågan om varför, så skulle bilverkstaden bara kosta två tusen kronor att sanera. Men varför kan då inte ICA ta det också? Visst är det ytterligt underligt, eller?

Jag tycker det är mycket olyckligt att blanda en fråga om ett bibliotek med privata företagares intressen och ta beslut i fel ordning. För nu kräver avtalet att t.ex alla kommunala planbeslut med automatik glider igenom utan problem.

Det är också tråkigt att vårt kommande bibliotek på så många sätt blandas in i ett politiskt spel. När man som det ser ut, med annan kunskap kunde byggt det både billigare och bättre, än vad man kan ana i ett worst case scenario där skattebetalarna får stå för notan.

Ingemar Basth (mp)

"

  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post268

Om simhallars privatisering

Lokal politikSkapad av Ingemar basth sön, augusti 26, 2012 14:16:00
Det verkar som om man försöker forcera fram att allt ska snabbt privatiseras och säljas ut. Precis som alliansbröderna i Stockholm gör utan en tanke på konsekvenserna.

Att sälja ut en kommunal simhall är inte någon vidare affär. Det finns många exempel på mindre lyckade entreprenader och inte speciellt många på de lyckade. En sak som man kan ta med är att en entreprenad inte alltid ser till kommunens bästa utan företagets. Det innebär att man kan få framtida problem av olika slag ifråga om avtalstolkningar och inte minst kvalitetsmätningar...jag skrev en insändare... Här är UT.s artikel

Mitt inlägg

Dumstrutskommunen agerar igen

Man upphör aldrig att förvånas. Nu ska man på urusla grunder och enbart tyckande lägga ut en viktig kommunal verksamhet som Simhallen på entreprenad. På frågan om konsekvensbeskrivning gjort så blir svaret njaeeeaaaöhhh.. Således har man INTE gjort en dylik beskrivning men beslutar ändå. Beskrivingen ska man göra EFTER beslutet? Jag vet inte vad jag ska säga det kan jag säga jag är mållös.

Jag säger i alla fall, tjena kommunala politikiska Einsteinare som inte ens tänkt till. Hur i hela världen kan man ha så bristande beslutsunderlag och leka med skattepengar. Men det är ju precis som vanligt i kommunen och allmogen åker på notan.,.

Nåväl jag kan för information så här till en början säga att jag är rätt skapligt insatt i frågan och kan bjuda på några ingångar.

Bristande konkurrens, fel typ av brukare som sätts i fokus, ytterligt omfattande upphandlingsdokument som innebär svåra juridiska avvägningar, till viss del förlorad kontroll och långsiktigt styrning av verksamheten, brukarperspektivet vem ska gynnas mest, inte minst, vad vill kommunen med denna typ av verksamhet.

Vidare krävs det en sjusärdeles mätning av kvalité som inte i nuvarande form vad man kan se finns resursmässigt i kommunen. Det är några av de 100-tals saker man ska beakta. Så det är liksom inte bara att sälja ut och hämta hem en högre effektivitet. För man trodde väl inte det på riktigt , eller?

Jag förstår att det kan verka lite jobbigt att bara utifrån detta börja ifrågasätta sin ideologiska tyckandegrund utan förankring i fakta.
Men det är faktiskt för medborgarna man som lokalpolitiker är vald och det är deras skattemedel som finansierar besluten. Det kräver en synnerligen strikt behandling, om man inte instämmer i det. Dumstrut på!

Ingemar Basth mp

  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post265

Om skolnedläggningar och utredningar

Lokal politikSkapad av Ingemar basth sön, augusti 26, 2012 14:07:48
Nu börjar det osa katt i korridorerena kring skolslakten i Kommunen... Vår moderat R. Wilhelmsson sägeratt det blir nog inte utrett i tid..Nähhää,, det gäller ju att försöka sy ihop något som håller för en granskning så jag förstår att det är tungt...

Jag skrev en insändare till UT:' se artikeln

http://www.ut.se/nyheter/beslutet-om-hotade-skolor-drojer(3407707).gm#comments

Mitt debattinlägg:

Skolor och inkonsekvensutredningar
Så var det då dags för ett underlag till beslut i skolfrågan enligt vad som beskrivs i UT den 25 augusti. En konsekvensbeskrivning ska tas fram till oktober. Bryter man trenden i Ulricehamns kommun? En konsekvensbeskrivning INNAN beslutet?
Nåväl utan att vara kritisk i överkant så kan man ju ha sina föraningar vad utredningen kommer att visa. Jag skulle vilja att en helt fristående konsult gör en väl genomlyst konsekvensbeskrivning sett ur flera perspektiv. Inte minst kommunutvecklingsmässigt.


Jag tror att det är lite olämpligt att en förvaltning själv ska utreda sig själv. Med ett facit från tidigare "utredningar" inom kommunen så kan man nog säga att viss fog finns för detta antagande.
Jag föreslår, att man trots kostnaden tar in extern professionell hjälp som uppdragsmässigt ska se flera perspektiv samt belysa hela problematiken samt alla dess konsekvenser med kanske kommande skolnedläggningar och framtidens skola. Det skulle om inte annat gagna demokratin och den demokratiska processen om man hade en transparent väl genomlyst konsekvensbeskrivning. Jag tror det skulle vara mycket lämpligt att titta på ALLA skolor inte som man nu tankemässigt tidigare gjort, bryter ut vissa delar för att lägga ner skolorna bit för bit.
För det är ju inte så enkelt att det bara är att flytta och lägga ned. Det blir även andra konsekvenser. Den debatt som varit ifråga om skolfrågan visar också att ett tunnelseende från många politiska partier många gånger regerat. Att tänka i nya banor har debatten i stort sett varit befriad ifrån, inom alliansen centerpartiet undantaget.

Man har i kommunen krasst tittat på i huvudsak ekonomiska argument, försökt gömma dessa bakom skollagen och undervisningskvalité. I stort sett hela tiden har man haft en agenda där nedläggning och förtätning varit alla lösningars moder.Varför inte se hela kommunen som en helhet. Kanske ett nytänkande ifråga om hur man organiserar en verksamhet i allmänhet och skolan i synnerhet. Att ställa höga krav på ett bakgrundsmaterial är ytterligt viktigt och inte minst i denna fråga.

Ett observandum att frågan är delad. Först ska man titta på framtidens skola. Givetvis, men jag köper inte att det med automatik innebär att man sopar i stort sett rent utanför centralorten på små skolenheter för att uppnå en viss resursförtätning centralt och gömmer argumenten bakom undervisningskvalitè. Vilket tidigare undersökningar tyvärr ofta inriktats på.För det visar den forskning som finns, att det är inte skolors storlek som är grundbulten för kvalitè utan hur man organiserar sin verksamhet i väldigt stor grad.

Frågan är om en Ulricehamnsk förvaltningsutredning inom de egna väggarna kan slänga bort alla dessa ok och leverera en ofärgad helheltsbild. Jag är skeptisk. Mycket skeptisk.

Ingemar Basth mp

  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post264

Budgetdebatt

Lokal politikSkapad av Ingemar basth lör, mars 31, 2012 09:39:17
I måndags var det budgetdebatt en bitvis lätt sömnig tillställning där de eldiga inläggen inte var särskilt många. vad gäller nu då?... Kommunens ekonomi är inte så vidare värst och det kan ju till viss del bero på att man har ökande kostnader och minskande intäkter.

Det framförs ofta i lokaldebatten att vi inte ska snacka rikspolitik men det är faktiskt så att vår regering just nu ger mindre pengar till kommunerna för att få en rik stat. Så kommunen ska göra mer saker för mindre pengar. Det är inte helt lätt att då skjuta skulden på det lokala när det är till viss del regeringen som styr.

Min ingång är att om man har ett problem och alla är delaktiga i det problemet ska allt som rör problemet debatteras. Nu säger vissa politiker att man inte ska det...jag förstår det och förstår också varför. En regering som säljer ut det gemensamma och håller på att skjuta den kommunala Sverigeskutan i sank är ingen höjdare...

  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post253

En budget

Lokal politikSkapad av Ingemar basth tis, november 22, 2011 19:21:07
Nu har vi yxat till en alldeles egen budget i partiet,,,En del är så nyfikna, snart så publicerar vi den...

  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post241

Om budget skolor och annat

Lokal politikSkapad av Ingemar basth ons, november 02, 2011 20:05:31
På senaste fullmäktige skulle vi ha lite debatt avseende beredningen för lärande och deras uppdrag.. var mycket intressant.... Skolstruktur...pyttsan,, säg som det är SKOLNEDLÄGGNINGAR..

Om man lyssnade noga kunde den illvillige läsa in mellan raderna att nu skulle det läggas ner så mycket det går med kvalitets och skollagsargument som utgångspunkt.

Men det finns små kommuner med små skolor och och som lyckas alldeles förträffligt!

Jag tycker att Ulricehamn inom 3 år ska ligga bland de tre bästa kommunerna i Sverige när det gäller meritpoäng och godkända betyg samt att vi dessutom värnar en kreativ skolutveckling som ser bortom dagens hinder och låsningar inom bland annat det som kallas skolstorlek och undervisningsmetodik. Kan en skola med totalt 62 elever nå toppen kan vi! Eller?


Titta på debatten här...

  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post234

Om Ulricehamns ekonomiska situation

Lokal politikSkapad av Ingemar basth lör, oktober 22, 2011 18:30:11
Det har förekommit att olika saker ställs emot varandra och at vissa inte får vara med på tåget. I UT den 20 oktober så ser man att kommunens ekonomi inte är bra på grund av flera saker.. Detta har man kunnat förutse länge. (om man velat se det )

Ekonomichefen har sagt sitt ett antal politiker tillika även jag har också sagt att en balanserad investeringstakt är att föredra. Och så kommer nu dessutom revisorerna och säger att det inte är bra..

Jag skrev ett debattinlägg...

"Ulricehamn en ekonomisk utförsbacke

Jag blir minst sagt upprörd!. Ulricehamns kommun har nu slut på pengar. Under en längre tid har ekonomiska problem som jag och kommunens ekonomichef ett flertal gånger varnat för nu kommit i dagen.

Trots detta kör man projekt som är ”självklara” att göra på grund av bland annat vägbyggen. Må så vara men sett ur ett mer återhållsamt förhållningssätt så anser jag nog att om kommunen ska bli livskraftig så ska man satsa på bland annat kommunal basservice och dess utförande.

För några veckor sedan var jag på ett föräldramöte på Stenbocksskolan. Där informerades man om att 8 lärare delade på en dator. För den som är insatt i den nya skollagen så inser man snart att detta är en mycket pressad arbetssituation då dokumentation och uppföljning numera ska göras än mer noggrant än tidigare. Vore inte detta något att fixa till snarast och en högprioriterad fråga inom kommunens verksamhetsområde?

I min värld satsar man kommunala medel på basverksamheter och ser till att ha en vettig budgetfördelning.Ett förslag som ofta förts fram i den kommunala debatten för att få till en bra ekonomi för investeringar är att man ska sälja ut exempelvis de kommunala bolag som är tillgångar inom kommunen. Mycket dumheter har man hört. Först ska vi kommunmedborgare gemensamt finansiera för att sedan bli av med det vi varit med om att bygga upp. I den debatt som förts har bland annat moderaterna pratat för att sälja ut kommunal egendom. Det tycker jag inte är en bra idé.

Så nu står vi då här. Vidlyftiga investeringar ger kommunen en kommande risk för betydande underskott. Det innan ens ordet driftskostnader kommit ned i bilden.Som Ulricehamnare vill jag ha en bra skola värd namnet. Goda möjligheter till att utöva idrott, ett nytt fräscht bibliotek, en ridanläggning byggd och projekterad utifrån ett kommande vägbygge, en rimlig finansiering för en flytt av reningsverket är också något som står på agendan. Frågan är vad vi ska proritera och hur det ska finansieras? Vad tycker ni Ulricehamnare egentligen?

Som exempel på att tycka till. Förra lördagen var jag och några till ute på en ”biblioteksvandring” i staden där vem som hade lust att vara med kunde tycka till om ett nytt bibliotek. Finns det ens en krona till en biblioteksinvestering idag?

Under en lång tid har jag som politiker föreslagit skattehöjningar. Då har man negligerats och förlöljligats. Nu är det nog dags att ta tjuren vid hornen. Antingen så ser vi till att finasiera rätt sak på rätt sätt utan att sälja de tillgångar vi gemensamt äger. För vad ska vi sälja nästa gång då båset är tomt? Framförallt, vad tycker vi är viktigt?

Ingemar Basth (mp)"

Vad tycker du?

  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post230

Lassalyckan och vägskäl

Lokal politikSkapad av Ingemar basth tor, september 15, 2011 16:23:07
Då Lassalyckan skulle byggas gjordes det ett antal utredningar om hur vägar skulle dras inte minst Sanatorievägen och hur området vidare skulle exploateras. Plötsligt fick Weland stål kalla foten och Per Johansson moderat politiker och numera också drivande av det Nya Kurhotellet sa att att om detta visste man inget eller så hade man inte förstått eller så hade man inte varit så engagerad,,eller,, eller,,,eller..


Jag säger på rak svenska, För "h-vete" skärp er... Att hävda att man inte fått information faller på sin egen orimlighet. I dagens UT visar det sig att man fått information men uppenbarligen inte läst det hela... Vad gör man på de politiska mötena? SOVER!?Hämtar arvodet och rullar hem? Det finns handlingar långt tillbaka i tiden om vad som skulle ske med Lassalyckan och trafiksituationen.. Läs gamla fullmäktigeprotokoll om inte annat...


Jag kan dessutom upplysa om att det vid ett flertal tillfällen delats ut handlingar och dessutom diskuterats i olika forum... Dessutom har närliggande fastighetsägare fått säga sitt. Nu så vill då kommunen stoppa upp det gällande beslutet och ha vägen öppen tills vidare.


Det här gillar inte en del fastighetsägare som blivit lovade vissa saker. Som det nu ser ut bryter kommunen det som avtalats med vissa för att ensidigt gynna en part.


Det luktar värre än surt. Finns det ingen annan väg får väl det hela prövas i lag innan det sker några andra ändringar utanför protokollet.. Jag tycker att det hela är en jäkla soppa minst sagt. Vad tycker du?

  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post228
Nästa »