Ingemar Basth bloggar

Ingemar Basth bloggar

Om politik bland annat

Bloggen tar upp lite av varje under olika ämnen. Mest politik och en grön sådan.
Lite länkar: mpulricehamn, mp i Ulricehamn på Facebook,

Beredning ett sätt att jobba..

Lokal politikSkapad av Ingemar basth sön, augusti 14, 2011 13:52:13
Numera är det i Ulricehamns kommun en ny organisation och nämndarbete har till stor del ersatts med beedningar. I samhällsberedningen där jag deltar för tillfället har vi utrett Åsunden och dess framtida utvecklingsmöjligheter.

Det ska sägas att beredeningar är i mitt tycke ett bra sätt att hantera frågor... Inte så mycket partipolitik som sakfrågor och gemensamma synsätt och lösningar. Det gillar jag skarpt till skillnad från det ibland mördande politiska käbblet som kan vara en effektiv energitjuv. Blir det så här positivt i fortsättningen har polititken i Ulricehamn en god chans att överleva morgondagen.

  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post227

Näringslivsklimatet

Lokal politikSkapad av Ingemar basth tor, juni 09, 2011 09:37:53

Läs artikeln

Jag träffar ganska ofta företagare. En syn som många av dem har är att bara vissa företag gynnas i kommunen. Kan det vara något sådant som ligger till grund för Ulricehamns dåliga näringslivsranking.

Att NUAB gjorde sitt till är det nog många som håller med om. nu kan man bara hoppas att det nya NUAB kan få fart på hjulen...

  • Kommentarer(1)//blogg.ingemarbasth.se/#post213

Nedröstat, bortröstat, borta?

Lokal politikSkapad av Ingemar basth tor, juni 09, 2011 09:32:28

FRån Ulricehamn.se

Investering – Lassalyckans idrottsanläggningKommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens förvaltning 40,5 miljoner kronor i investeringsmedel för att färdigställa Lassalyckans idrottsanläggning. Lassalyckan kompletteras med byggande av en ny träningsishall som ska projekteras och upphandlas tillsammans med om- och tillbyggnad av befintlig ishall under 2011.

Investeringsramen för projektet utökas därför med 15 miljoner kronor. Anslaget för oförutsedda utgifter utökas från 4,5 miljoner kronor till 5,5 miljoner kronor och får användas inom projektet. Kompensation utgår för ökade kapital och driftkostnader. Kompensationen för de ökade driftkostnaderna maximeras till 7 miljoner kronor per år. Kapitalkostnaderna för första året uppgår till cirka 9 miljoner kronor, totala ökade kostnader första året blir således cirka 16 miljoner kronor. Tidigare har projektet beviljats 70 miljoner kronor, vidare tillkommer även medel från Trafikverket. Bifall yrkades av Mattias Josefsson (S)

Ulf Svensson yrkade i första hand på återremiss av ärendet på grund av att en motion i kommunfullmäktige begär en bredare politisk förankring runt Lassalyckan och i andra hand på avslag av ärendet.

Kommunstyrelsen beslutade att avslå båda Ulfs yrkanden Anders Andersson (C) yrkade som ett ändringsyrkande att Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens förvaltning 39,5 miljoner kronor i investeringsmedel för att färdigställa Lassalyckans idrottsanläggning. Lassalyckan kompletteras med byggande av en ny träningsishall som ska projekteras och upphandlas tillsammans med om- och tillbyggnad av befintlig ishall under 2011. Investeringsramen för projektet utökas därför med 15 miljoner kronor. Anslaget för oförutsedda utgifter, 4,5 miljoner, får användas inom projektet. Kommunstyrelsen beslutade att avslå Anders ändringsyrkande.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"OK nu rullar pengarna vidare... Intressant är att så stora ändringsbeslut kan tas i KS utan att fullmäktige kan säga sitt.. Dags kanske att granska den nya organisationen om vad som beslutats på vilka sätt och hur man strikt juridiskt/laglighetsmässigt/organisationsmässigt ska förhålla sig till det hela."

  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post212

Om demokrati och Lassalyckan

Lokal politikSkapad av Ingemar basth sön, juni 05, 2011 19:35:39
Just nu läser jag allt om hallar och sportarenor. Nej jag är inte emot att bygga ...men kanske börjar fundera över hur mycket och vad...Lassalyckan kräver en gedigen genomlysning och många satsningar i Sverige har visat sig bli svarta hål ekonomiskt i den kommunala ekonomin. Mark har en ishall , Borås två, vi ska ha två trots att vi är mindre än dem... Forskningen visar att Sverige lider av lite Hallsjuka och notan verkar bli dyr jag gräver vidare och ska på tisdag kontakta experter inom området.. Att dessutom ta ett beslut om över 40 miljoner i KS utan KF-debatt gillar jag inte...

Men om världen ändras och förutsättningar inte gäller längre???Dags att ryta till... Inte samma pengar säger någon... Men om världen ändras förutsättningarna inte är desamma ska man då köra enligt planen oavsett??? I Vänersborg gick det fullständigt åt pipan med hallen.. Det projektet innehöll mängder av fel av typen "tänkte inte på det"""..

Föreningarna ska ju driva säger någon...hmmm, det blir enligt gällande forskning inte billigare...Nä nu är det dags att granska....

Jag vill inte vara med och betala via min skattsedel. Vad får tjejerna till sitt ridhus, allmänheten till badhuset?Näe jag granskar vidare dags att bli synnerligen påläst i denna affär...

Läs lite om Vänersborgs avslut här

En artikel i UT om Lasalyckan och vad jag tycker...

Mer om Vänersborg


  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post211

Om en granskning

Lokal politikSkapad av Ingemar basth ons, april 27, 2011 10:59:57

Saxat från Ulricehamns hemsida:

"Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till att revisorerna i sin revisionsberättelse tillstyrkt ansvarsfrihet lämnakommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder, fullmäktigeberedningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ, ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning och räkenskaper, samt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna."

Så förflöt gårdagens fullmäktigemöte i sakta mak och debatten var väl ganska ljummen..

Det framfördes svidande kritik mot bland annat NUAB ett projekt som jag friskt debatterade och uttryckte tvivel kring då det startades. Förhoppningsvis blir det Bättre nu. New Wave denna evighetshistoria om olagligt kommunalt stöd som jag drev framgångsrikt fick också svidande kritik. Frågan är vad kommunen gör nu. Allvarligt är också att skolan framflörallt grundskolan fick en bister soppa serverad där bland annat ledning och upplägg ansågs ha stora brister. Inte bra med tanke på att en bra skola är grunden i ett samhälle enligt min mening.

Konstigt är att så få debatterade denna revision. Inte minst tog fram frågorna om HUR vi ska rätta till det som är fel... En tystnad nog så talande uppstod efter lekmannarevisorns föredragning...

Inte bra , inte bra alls.

  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post204

Med tanke på SD och tomma stolar

Lokal politikSkapad av Ingemar basth tis, januari 25, 2011 10:17:21

Det är med förundran man ser hur svårt det är för Sverigedemokraterna att besätta sina platser i kommunfullmäktige. När man nu så på håret lyckats uttalar sig gruppledaren för partiet att det viktiga är vara där inget annat. Tomma stolar får det inte vara.

Kunde kanske vara bra om SD tog sig en djup funderare på varför man blivit vald. Tror inte att huvuddelen av väljarna till SD har samma åsikt, men man vet aldrig. Nåväl uselt är det och jag skrev en insändare på stört. Ska bli intressant och se om den blir besvarad...

http://www.ut.se/nyheter/%282255764%29.gm

  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post179

Att stödja företag

Lokal politikSkapad av Ingemar basth sön, januari 23, 2011 12:25:15

Såg att Torsten Jansson ägare till New Wave Group varit i staden och föreläst. Undrar om han tog upp alla de kommuner som han fått att satsa pengar i sina bolag. Inte minst Ulricehamns kommun som via ett bolag stött hans verksamhet med totals miljoner kronor. Dessutom blivit fällda för upplägget i domstol.
Skattepengar som kommuninvånare gnetat ihop.. Som ska gå till det gemënsamma och som satsas i riskfyllda projekt...Dessutom får inte alla företagare samma behandling, Hörde jag ordet sund konkurrens? Tänkte väl det!

  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post178

Ny organisation

Lokal politikSkapad av Ingemar basth sön, januari 23, 2011 12:06:38
Dags för nya uppdrag och utbildning i det som är Ulricehamns nya politiska organisation. Det kommer att bli spännande så det räcker och blir över...tror jag...

  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post177
« FöregåendeNästa »