Ingemar Basth bloggar

Ingemar Basth bloggar

Om politik bland annat

Bloggen tar upp lite av varje under olika ämnen. Mest politik och en grön sådan.
Lite länkar: mpulricehamn, mp i Ulricehamn på Facebook,

Gillar Ubbhultarn skattesmitare?

Brott och straffSkapad av Ingemar basth ons, februari 27, 2008 20:24:51

På sin blogg kommenterar Jan Ericson i Ubbhult moderat "Liechtensteinaffären" där svarta pengar skall upp i ljuset och beskattas. Han säger bland annat att.
"-svensk lag är mycket restriktiv till att information som inte införskaffats på lagligt sätt får användas som bevis i en rättegång. Frågan är ju om man verkligen kan använda sådana här stulna uppgifter som bevis i en rättsprocess? Som jurist tivlar jag starkt på detta."


Om nu Ericsson inte läst på eller bara är allmänt okunnig har vi i svensk rätt ganska fria tyglar då det gäller bevis.
Enligt svensk rätt har vi fri bevisföring och fri bevisvärdering, vilket lite löst betyder att det varken finns några regler om vilka bevis som ska åberopas för olika mål eller några förbud mot viss typ av bevisning. Med reservation för bevis som åtkommits på ett klart otillbörligt sätt och därmed strider mot principen om ”fair trial” (t ex ett erkännande som tillkommit under tortyr) är alla bevis tillåtna.


Så det vore intressant om nu Ericson kunde hitta något riktigt hållbart lagrum för sitt resonemang. Men det kanske är andra orsaker än en spirande rättskänsla som gör att Ericson tycker till i denna fråga. smiley


Ingemar Basth (mp)

  • Kommentarer(1)//blogg.ingemarbasth.se/#post18