Ingemar Basth bloggar

Ingemar Basth bloggar

Om politik bland annat

Bloggen tar upp lite av varje under olika ämnen. Mest politik och en grön sådan.
Lite länkar: mpulricehamn, mp i Ulricehamn på Facebook,

Om simhallars privatisering

Lokal politikSkapad av Ingemar basth sön, augusti 26, 2012 14:16:00
Det verkar som om man försöker forcera fram att allt ska snabbt privatiseras och säljas ut. Precis som alliansbröderna i Stockholm gör utan en tanke på konsekvenserna.

Att sälja ut en kommunal simhall är inte någon vidare affär. Det finns många exempel på mindre lyckade entreprenader och inte speciellt många på de lyckade. En sak som man kan ta med är att en entreprenad inte alltid ser till kommunens bästa utan företagets. Det innebär att man kan få framtida problem av olika slag ifråga om avtalstolkningar och inte minst kvalitetsmätningar...jag skrev en insändare... Här är UT.s artikel

Mitt inlägg

Dumstrutskommunen agerar igen

Man upphör aldrig att förvånas. Nu ska man på urusla grunder och enbart tyckande lägga ut en viktig kommunal verksamhet som Simhallen på entreprenad. På frågan om konsekvensbeskrivning gjort så blir svaret njaeeeaaaöhhh.. Således har man INTE gjort en dylik beskrivning men beslutar ändå. Beskrivingen ska man göra EFTER beslutet? Jag vet inte vad jag ska säga det kan jag säga jag är mållös.

Jag säger i alla fall, tjena kommunala politikiska Einsteinare som inte ens tänkt till. Hur i hela världen kan man ha så bristande beslutsunderlag och leka med skattepengar. Men det är ju precis som vanligt i kommunen och allmogen åker på notan.,.

Nåväl jag kan för information så här till en början säga att jag är rätt skapligt insatt i frågan och kan bjuda på några ingångar.

Bristande konkurrens, fel typ av brukare som sätts i fokus, ytterligt omfattande upphandlingsdokument som innebär svåra juridiska avvägningar, till viss del förlorad kontroll och långsiktigt styrning av verksamheten, brukarperspektivet vem ska gynnas mest, inte minst, vad vill kommunen med denna typ av verksamhet.

Vidare krävs det en sjusärdeles mätning av kvalité som inte i nuvarande form vad man kan se finns resursmässigt i kommunen. Det är några av de 100-tals saker man ska beakta. Så det är liksom inte bara att sälja ut och hämta hem en högre effektivitet. För man trodde väl inte det på riktigt , eller?

Jag förstår att det kan verka lite jobbigt att bara utifrån detta börja ifrågasätta sin ideologiska tyckandegrund utan förankring i fakta.
Men det är faktiskt för medborgarna man som lokalpolitiker är vald och det är deras skattemedel som finansierar besluten. Det kräver en synnerligen strikt behandling, om man inte instämmer i det. Dumstrut på!

Ingemar Basth mp

  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post265

Om skolnedläggningar och utredningar

Lokal politikSkapad av Ingemar basth sön, augusti 26, 2012 14:07:48
Nu börjar det osa katt i korridorerena kring skolslakten i Kommunen... Vår moderat R. Wilhelmsson sägeratt det blir nog inte utrett i tid..Nähhää,, det gäller ju att försöka sy ihop något som håller för en granskning så jag förstår att det är tungt...

Jag skrev en insändare till UT:' se artikeln

http://www.ut.se/nyheter/beslutet-om-hotade-skolor-drojer(3407707).gm#comments

Mitt debattinlägg:

Skolor och inkonsekvensutredningar
Så var det då dags för ett underlag till beslut i skolfrågan enligt vad som beskrivs i UT den 25 augusti. En konsekvensbeskrivning ska tas fram till oktober. Bryter man trenden i Ulricehamns kommun? En konsekvensbeskrivning INNAN beslutet?
Nåväl utan att vara kritisk i överkant så kan man ju ha sina föraningar vad utredningen kommer att visa. Jag skulle vilja att en helt fristående konsult gör en väl genomlyst konsekvensbeskrivning sett ur flera perspektiv. Inte minst kommunutvecklingsmässigt.


Jag tror att det är lite olämpligt att en förvaltning själv ska utreda sig själv. Med ett facit från tidigare "utredningar" inom kommunen så kan man nog säga att viss fog finns för detta antagande.
Jag föreslår, att man trots kostnaden tar in extern professionell hjälp som uppdragsmässigt ska se flera perspektiv samt belysa hela problematiken samt alla dess konsekvenser med kanske kommande skolnedläggningar och framtidens skola. Det skulle om inte annat gagna demokratin och den demokratiska processen om man hade en transparent väl genomlyst konsekvensbeskrivning. Jag tror det skulle vara mycket lämpligt att titta på ALLA skolor inte som man nu tankemässigt tidigare gjort, bryter ut vissa delar för att lägga ner skolorna bit för bit.
För det är ju inte så enkelt att det bara är att flytta och lägga ned. Det blir även andra konsekvenser. Den debatt som varit ifråga om skolfrågan visar också att ett tunnelseende från många politiska partier många gånger regerat. Att tänka i nya banor har debatten i stort sett varit befriad ifrån, inom alliansen centerpartiet undantaget.

Man har i kommunen krasst tittat på i huvudsak ekonomiska argument, försökt gömma dessa bakom skollagen och undervisningskvalité. I stort sett hela tiden har man haft en agenda där nedläggning och förtätning varit alla lösningars moder.Varför inte se hela kommunen som en helhet. Kanske ett nytänkande ifråga om hur man organiserar en verksamhet i allmänhet och skolan i synnerhet. Att ställa höga krav på ett bakgrundsmaterial är ytterligt viktigt och inte minst i denna fråga.

Ett observandum att frågan är delad. Först ska man titta på framtidens skola. Givetvis, men jag köper inte att det med automatik innebär att man sopar i stort sett rent utanför centralorten på små skolenheter för att uppnå en viss resursförtätning centralt och gömmer argumenten bakom undervisningskvalitè. Vilket tidigare undersökningar tyvärr ofta inriktats på.För det visar den forskning som finns, att det är inte skolors storlek som är grundbulten för kvalitè utan hur man organiserar sin verksamhet i väldigt stor grad.

Frågan är om en Ulricehamnsk förvaltningsutredning inom de egna väggarna kan slänga bort alla dessa ok och leverera en ofärgad helheltsbild. Jag är skeptisk. Mycket skeptisk.

Ingemar Basth mp

  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post264

Klappturk?

ÖvrigtSkapad av Ingemar basth sön, augusti 26, 2012 14:02:37
Jag förutsätter att moderaten som lät fingret skriva det tanken bar, entledigas på stört för gott och får leva fortsättningsvis i en soptunna.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/toppmoderat-kallade-nalin-pekgul-klappturk_7449756.svd

http://thomasbohlmark.blogspot.se/p/om-mig.html

  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post263

Dessa riskkapitalbolag, IGEN!

ÖvrigtSkapad av Ingemar basth tis, juli 17, 2012 09:38:01
Tja , vad ska man säga...dubbla budskap eller. Å ena sidan åhh vi är så snälla så och vill alla väl. Å andra sidan nu jävlar ska här plundras....i förtäckta ordalag...

Artikel i SVD

Jag kommenterade det hela så här.

"Så där ja. Dessa riskkapitalbolag har under lång tid håvat hem vinster och skyfflat dessa vidare till skatteparadis. Nu har man startat charmkurs och ska försöka ändra bilden av sin verksamhet. Att ha två så diametralt motsatta beskrivningar av sin verksamhet leder tankarna till ett Janusansikte. Det dubbla budskapet, dimridåerna, oviljan att kommentera sin verksamhet ger ju liksom inte en positiv av dessa i grunden enbart giriga hänsynslösa bolag. Vars enda mål är att tjäna så mycket pengar som möjligt. Ofta på andras bekostnad. Man bör nog vara väldigt mycket alliansregeringsvänlig och blåögd för att försvara dessa plundrare av vårt gemensamma välfärdsamhälle. Nu tar de bilprovningen också...Byt regering nu!

"

  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post262

En intressant artikel om viktiga frågor

UtbildningsfrågorSkapad av Ingemar basth tis, juli 17, 2012 09:12:06
Jag gillar Dennis Töllborg starkt.. Att inleda en föreläsning iklädd nästintill en lodis kläder är att fästa fast. När jag läste ekonomisk historia hade jag en föreläsare klädd i något slags snabelskor och en skinnjacka färdig för arkivering sedan länge...men jag minns denne föreläsare och det var mycket underhållande föreläsningar...döm inte hunden efter håren ,,eller?

Här är artikeln i aftonbladet..läs och begrunda..

  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post261

Privatisera bilprovningen

ÖvrigtSkapad av Ingemar basth sön, juli 15, 2012 09:47:59
Så var det då dags att i panik privatisera bilprovningen innan ruffelregeringen Reinfeldt troligen förlorar nästa val. Affären har ett upplägg väldigt nära avancerad skatteplanering och på gränsen till ett ekobrott mot de svenska skattebetalarna. Jag skrev ett längre inlägg;

Länk till SVD: Om bilprovningen

Länk till flera inlägg

"Regeringen privatiserar friskt. Nu vill man öka konkurensen ytterligare genom att privatisera bilbesiktningen. Konkurrens är bra resonerar man. Jaha,så bra då. Om Man tittar på de privatiseringar som gjorts Apoteket, SJ, Vattenfall osv är det ju inte några vidare värst lyckade operationer precis. Det kan nog inte den mest inbitne privatiseringsivrare ens med skygglappar påstå. Det enda som man till dags dato vet, är att det kommer att bli dyrare. Det visar all tillgänglig data som finns.

Ser man på bilprovningen som verksamhet så är rörelseresultatet för 2011 147 miljoner och vinsten 96 miljoner. Priset för cirka 70 procent av verksamheten blev 375 miljoner. Affären är upplagd så att ett delvis Cypernägt bolag lånar köpeskillingen av bilprovningen. På gränsen till skämmigt enligt min mening. Köparen köper ett bolag med en fast kundbas där valfriheten inte är helt lätt att sätt i verket. Vem åker runt och letar besiktningsmöjlighet? Jo de som bor i storstäder, kanske. De boende på landsbygden lär inte få speciellt många valmöjligheter, det säger dessutom köparen Opus att så blir fallet.

Nu börjar det nog även hos den mest ointresserade av ekonomi och privatisering börja ställas en hel del frågor. Säljs alla stationer? Nej bara i huvudsak de som är lönande. Kommer det att bli billigare? Nej tyvärr, ingen privatisering av denna verksamhet har visat det. Blir det nu möjligt att boka fler s.k obekväma tider? Ja men det har gått att boka kvällstider och helgtider sedan länge på flera stationer. Är det i dag långa köer? Nej gå in på nätet och titta runt. Det finns ofta en tid dagen efter dagens datum eller ofta samma dag. Blir det billigare? Nej, köparen Opus säger i dagens industri att de sämsta tiderna kommer att prissättas lägre, de bästa högre. Inget om lägre pris således.

Kommer det att byggas fler stationer? Knappast eftersom så få var ointresserade av denna affär är det troligare att stationer försvinner. Vilka stationer blir kvar hos staten? De som skattebetalarna finansierar och som inte går runt. Är det risk för ett nytt Carema? Ja, alla ingredienser finns. Varför hemligstämplat upplägg? Tänk själv. Varför uttalar sig inte ansvarig minister? Ja vad kan det bero på?

Så varför privatiserar man då denna verksamhet som vi skattebetalare betalat och byggt upp till ett reapris och till ett hemligstämplat upplägg där risken för en flytt av verksamheten till ett skatteparadis är uppenbar? Ideologi helt enkelt, inget annat. Det viktiga är inte verksamheten utan att det är privat. Tänk på det vid nästa val. Ställer du upp på denna typ av affärer.? Tycker du att det är bra? Det tycker inte jag!

Ingemar Basth MP

"

  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post260

Så där lite lätt innan Almedalsreferaten

UtbildningsfrågorSkapad av Ingemar basth fre, juli 06, 2012 16:38:21
Här är en länk:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/yrkesprov-skulle-ge-fler-larare_7321185.svd

Dessa forskare jämför advokater med lärare och menar att ett test räcker för att skyffla in vem som helst i klassrummet och börja lära ut... God morgon kära forskare, Läst skollagen, nähhäää inte det,,, då kanske man skulle göra det INNAN man tar och skriver ett dylikt inlägg. Se skolan som ämnen, tjosan,,, 1800-talet here we come,,,I den nya skolan ska det samläsas och integreras och kopplas ihop med näringslivet och det entreprenadliknande tänkandet ska genomsyra hela GY 2011 reformen. jag säger natti natti,,, och läs nu på NOGA.
Jag kommenterade artikeln så här:

"Intressant att se skolan som ämnen fortfarande..Det ligger liksom inte i linje med den nya skollagens intentioner, Visst finns det poänger med att ta in Icke-lärare i skolan. Men hur i hela världen ska detta test utformas. För mig som jobbat som lärare och mycket mer blir frågan rätt så komplex. Vad då prov? Skriva ett prov? Praktiskt utföra ett prov?Under vilka förhållanden då och hur ska det bedömas och av vem.?Jag väntar med spänning på hur dessa forskare nu genast konstruerar ett prov som ska lösa det hela. Smart enkelt och effektivt. Skicka gärna ett ex till mig för påseende och för lite praktiska kommentarer. Att jämföra en advokat med en lärare blir dock i sammanhanget lite konstigt, men jag hoppas att de vet vad de pratar om. Eller gör de det?"

  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post259

Testa sexåringar för att lösa skolans problem, Himmel!

UtbildningsfrågorSkapad av Ingemar basth sön, juni 24, 2012 18:34:42
Med tanke på att en Viss herr Tobé i Svenska dagbladet tycker att vi ska testa sexåringar så kommenterade jag det hela så här:

Jaha det låter kanske bra men..Om det är så att man ska ha tester som visar på skillnader i mognad och sedan anpassa undervisningen till dessa resultat lär det kosta rätt så rejält . Redan idag ska ju undervisningen vara satt att individanpassas till varje enskild elevs behov och ska på ett flertal sätt dokumenteras och följas upp på allehanda sätt. Detta är ett av de problem som lärarna har redan idag och allt mer tid går åt till att anpassa och skeppa papper i olika former i stället för att undervisa. Kör på bara men räkna med att det kostar några miljarder eller så.


Att styra människors val att välja något som man inte är motiverad för är så dumt att det visar på Tobés totala okunskap om skolfrågor. Förvisso kan man informera var jobben finns idag i alla fall, men att sätta någon på teknisk linje som är totalt ointresserad lär inte vara någon höjdare.

Så var det då det här med de bästa lärarna i skolan. Hur i hela världen ska man kunna mäta det. Är det läraren som i en klass på 30 med 10 olika nationaliteter och skolbakgrunder lyckas ge alla elever ett E. Eller är det läraren som i Djursholm lyckas få en toppmotiverad naturvetarklass att spetsa alla sina betyg till A. Den som kan knäcka den nöten är hjärtligt välkommen att presentera denna lösning för mig. Ett stort problem idag är att lärarna börjar tröttna på såväl skolpolitik som lönesystem och allt fler ser sig om efter något annat att arbeta med. Karriärtjänst ,,jojo en femhundring till i månaden då eller? Tobè visar på en total oförmåga att se de verkliga problemen i skolan och ska i vanlig anda lösa det hela med test, jag säger bara himmel! Snart är det tomt i skolsalarna på lärare,

  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post258
« FöregåendeNästa »