Ingemar Basth bloggar

Ingemar Basth bloggar

Om politik bland annat

Bloggen tar upp lite av varje under olika ämnen. Mest politik och en grön sådan.
Lite länkar: mpulricehamn, mp i Ulricehamn på Facebook,

Nedröstat, bortröstat, borta?

Lokal politikSkapad av Ingemar basth tor, juni 09, 2011 09:32:28

FRån Ulricehamn.se

Investering – Lassalyckans idrottsanläggningKommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens förvaltning 40,5 miljoner kronor i investeringsmedel för att färdigställa Lassalyckans idrottsanläggning. Lassalyckan kompletteras med byggande av en ny träningsishall som ska projekteras och upphandlas tillsammans med om- och tillbyggnad av befintlig ishall under 2011.

Investeringsramen för projektet utökas därför med 15 miljoner kronor. Anslaget för oförutsedda utgifter utökas från 4,5 miljoner kronor till 5,5 miljoner kronor och får användas inom projektet. Kompensation utgår för ökade kapital och driftkostnader. Kompensationen för de ökade driftkostnaderna maximeras till 7 miljoner kronor per år. Kapitalkostnaderna för första året uppgår till cirka 9 miljoner kronor, totala ökade kostnader första året blir således cirka 16 miljoner kronor. Tidigare har projektet beviljats 70 miljoner kronor, vidare tillkommer även medel från Trafikverket. Bifall yrkades av Mattias Josefsson (S)

Ulf Svensson yrkade i första hand på återremiss av ärendet på grund av att en motion i kommunfullmäktige begär en bredare politisk förankring runt Lassalyckan och i andra hand på avslag av ärendet.

Kommunstyrelsen beslutade att avslå båda Ulfs yrkanden Anders Andersson (C) yrkade som ett ändringsyrkande att Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens förvaltning 39,5 miljoner kronor i investeringsmedel för att färdigställa Lassalyckans idrottsanläggning. Lassalyckan kompletteras med byggande av en ny träningsishall som ska projekteras och upphandlas tillsammans med om- och tillbyggnad av befintlig ishall under 2011. Investeringsramen för projektet utökas därför med 15 miljoner kronor. Anslaget för oförutsedda utgifter, 4,5 miljoner, får användas inom projektet. Kommunstyrelsen beslutade att avslå Anders ändringsyrkande.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"OK nu rullar pengarna vidare... Intressant är att så stora ändringsbeslut kan tas i KS utan att fullmäktige kan säga sitt.. Dags kanske att granska den nya organisationen om vad som beslutats på vilka sätt och hur man strikt juridiskt/laglighetsmässigt/organisationsmässigt ska förhålla sig till det hela."

  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post212