Ingemar Basth bloggar

Ingemar Basth bloggar

Om politik bland annat

Bloggen tar upp lite av varje under olika ämnen. Mest politik och en grön sådan.
Lite länkar: mpulricehamn, mp i Ulricehamn på Facebook,

Om skolnedläggningar och utredningar

Lokal politikSkapad av Ingemar basth sön, augusti 26, 2012 14:07:48
Nu börjar det osa katt i korridorerena kring skolslakten i Kommunen... Vår moderat R. Wilhelmsson sägeratt det blir nog inte utrett i tid..Nähhää,, det gäller ju att försöka sy ihop något som håller för en granskning så jag förstår att det är tungt...

Jag skrev en insändare till UT:' se artikeln

http://www.ut.se/nyheter/beslutet-om-hotade-skolor-drojer(3407707).gm#comments

Mitt debattinlägg:

Skolor och inkonsekvensutredningar
Så var det då dags för ett underlag till beslut i skolfrågan enligt vad som beskrivs i UT den 25 augusti. En konsekvensbeskrivning ska tas fram till oktober. Bryter man trenden i Ulricehamns kommun? En konsekvensbeskrivning INNAN beslutet?
Nåväl utan att vara kritisk i överkant så kan man ju ha sina föraningar vad utredningen kommer att visa. Jag skulle vilja att en helt fristående konsult gör en väl genomlyst konsekvensbeskrivning sett ur flera perspektiv. Inte minst kommunutvecklingsmässigt.


Jag tror att det är lite olämpligt att en förvaltning själv ska utreda sig själv. Med ett facit från tidigare "utredningar" inom kommunen så kan man nog säga att viss fog finns för detta antagande.
Jag föreslår, att man trots kostnaden tar in extern professionell hjälp som uppdragsmässigt ska se flera perspektiv samt belysa hela problematiken samt alla dess konsekvenser med kanske kommande skolnedläggningar och framtidens skola. Det skulle om inte annat gagna demokratin och den demokratiska processen om man hade en transparent väl genomlyst konsekvensbeskrivning. Jag tror det skulle vara mycket lämpligt att titta på ALLA skolor inte som man nu tankemässigt tidigare gjort, bryter ut vissa delar för att lägga ner skolorna bit för bit.
För det är ju inte så enkelt att det bara är att flytta och lägga ned. Det blir även andra konsekvenser. Den debatt som varit ifråga om skolfrågan visar också att ett tunnelseende från många politiska partier många gånger regerat. Att tänka i nya banor har debatten i stort sett varit befriad ifrån, inom alliansen centerpartiet undantaget.

Man har i kommunen krasst tittat på i huvudsak ekonomiska argument, försökt gömma dessa bakom skollagen och undervisningskvalité. I stort sett hela tiden har man haft en agenda där nedläggning och förtätning varit alla lösningars moder.Varför inte se hela kommunen som en helhet. Kanske ett nytänkande ifråga om hur man organiserar en verksamhet i allmänhet och skolan i synnerhet. Att ställa höga krav på ett bakgrundsmaterial är ytterligt viktigt och inte minst i denna fråga.

Ett observandum att frågan är delad. Först ska man titta på framtidens skola. Givetvis, men jag köper inte att det med automatik innebär att man sopar i stort sett rent utanför centralorten på små skolenheter för att uppnå en viss resursförtätning centralt och gömmer argumenten bakom undervisningskvalitè. Vilket tidigare undersökningar tyvärr ofta inriktats på.För det visar den forskning som finns, att det är inte skolors storlek som är grundbulten för kvalitè utan hur man organiserar sin verksamhet i väldigt stor grad.

Frågan är om en Ulricehamnsk förvaltningsutredning inom de egna väggarna kan slänga bort alla dessa ok och leverera en ofärgad helheltsbild. Jag är skeptisk. Mycket skeptisk.

Ingemar Basth mp

  • Kommentarer(0)//blogg.ingemarbasth.se/#post264